website under construction

”Ekoligens ska bistå företag och organisationer med att stärka varumärkens hållbarhetsvärden

genom materialskiften i verksamheten till alternativ med mindre miljöpåverkan och

starka kommunikativa varumärkesstrategiska värden.”

 

kontakt: hallo@ekoligens.se